2014: nytt år och fyra val

Jag vill till att börja med önska Stockholm och stockholmarna ett gott nytt år. Det nya året är också ett valår; i Europa, Sverige och Stockholm ska invånarna välja sina företrädare och politikens inriktning framöver. Det är dags för en förändring. Det är dags att byta regering i Sverige och styre i Stockholm. Det är också dags att göra upp med de främlingsfientliga vindar som blåser i över hela Europa.

I Sverige och Stockholm har vi haft snart åtta år av alliansstyre. Det är nu vi kan summera den borgerliga politiken. Den moderatledda alliansen gick till val som det ’nya arbetarpartiet’ som skulle ta människor från utanförskap till jobb, som sa sig värna om välfärden och som hade en hård retorik om den svenska skolans situation. Det mesta målades i svarta färger, och löftet var att allt skulle bli bättre. Ambitionerna fanns kanske där, men det viktiga är att titta på resultatet.

Hur har det gått? Den moderata politiken har bestått av linjen att skattesänkningar och privatiseringar går före det mesta annat. Samtidigt har jobben inte kommit; moderaternas främsta prestigeprojekt. Inte heller har utvecklingen i svensk skola vänts, snarare tvärt om.

Stockholms stad kallas ibland för Moderaternas skyltfönster och experimentverkstad. I Stockholm har man gått hårdast fram i genomförandet av det moderata programmet.

Arbetslösheten ökar trots att vi har tillväxt i ekonomin. Extra allvarligt är det i gruppen unga som inte kommer ut på arbetsmarknaden. I dag är 10 procent av de unga arbetslösa, vilket är 6 procent fler än 2008. Samtidigt sjunker resultaten i skolan, och lärarna vittnar om en allt svårare arbetssituation. Resurserna är för små och de administrativa arbetsuppgifterna slukar tid från undervisningen. Parallellt ser vi experiment där några enskilda individer genom avknoppningar tjänat mångmiljonbelopp på skattebetalarnas bekostnad. Vi har också en kris i bostadsfrågan i Stockholm, vilken framförallt drabbar unga och studenter. Bara under den senaste mandatperioden har det byggts drygt 45 000 för få lägenheter. Samtidigt har tiotusentals billiga hyresrätter ombildats till dyra bostadsrätter.

Även om det går bra för Stockholm, så går det inte bra för alla stockholmare. Arbetslösheten i vissa områden är i en nationell jämförelse mycket hög och skolresultaten låga, medan andra stadsdelar har lägst arbetslöshet och högst resultat i skolan.

Moderaternas oförmåga att skapa jobb och bygga bostäder drabbar inte bara de unga, den kommer att få förödande konsekvenser för hela staden på sikt. Företagen har svårt att hitta rätt kompetens, Stockholm får mindre skatteintäkter till välfärden och en förstelnad bostadsmarknad begränsar rörligheten på arbetsmarknaden. En konsekvens kan bli att både människor och företag väljer bort Stockholm i framtiden, vilket kommer hämma utvecklingen.

Vi måste bryta den utveckling som skett under Moderaternas styre. Vi tror och vet att politik kan göra skillnad. Men då måste viljan finnas.

Valet i september 2014 kommer att stå mellan mer av samma, där skattesänkningar och privatiseringar skulle lösa samhällets utmaningar, och en socialdemokratisk politik som vänder utvecklingen i Sverige och Stockholm.

Följ länkar för mer om vår politik för jobb, skola och bostäder:
Jobb http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Jobben/
Bostäder http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Bostaderna-/
Skolan http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Skolan/

 


Svara

E-postadressen publiceras inte.