Den är platt och idélös

Har sammanställt några av min kommentarer till Stadshusalliansens budget.

Mina kommentarer i Svd. Bland annat sa jag:

– Den är platt och idélös. Det finns inga överraskningar och det är många ord och mycket prat.

Och angående löftet om bostadsbyggandet:

– När man missar tidigare mål sätter man nya högre mål. De ska markanvisa tio tusen varje år, jag önskar dem lycka till med det, men vi ligger oerhört långt efter med sju år av borgerligt styre. Det måste tas krafttag, men den borgerliga alliansen har inte lyckats leverera bostäder, säger SvD.

I Svt ABC sa jag:

– Det är inte så konstigt att skatten är densamma. Vi behöver satsa på Stockholm och stockholmarna. Vi behöver mer utbildningar och mer jobbsatsningar. Det har alliansen insett och de förstår att de inte kan sänka skatten för att finansiera det.

Jag blev också intervjuad på socialdemokraterna.se. Läs kommentarer nedan:

I veckan presenterade Alliansen i stadshuset sin budget, vad har du för kommentarer?

– Det är en budget som levereras efter sju år av sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och tilltagande bostadsbrist. Mot bakgrund av det så är det en ganska trött och idélös budget. Sten Nordin (M) pratar om jobbsatsningar, men det är tillfälliga projekt som ska löpa över valåret för att sen upphöra 2015. Det känns inte seriöst. Ett sätt att se på det är att Moderaterna försöker täppa till de brister i samhället som deras egen politik skapat. Jag tror inte man löser arbetslösheten med korta projekt. Det krävs långsiktiga och seriösa satsningar.

Skolan har ju varit omdebatterad i Stockholm, hur ser du på skoldelen av budgeten?
– När allt färre är behöriga till gymnasiet och klyftorna ökat i Stockholms skolor gör nu borgerligheten en viss satsning. Det är bra och välkommet. Samtidigt saknas många viktiga insatser för att fler ska bli behöriga. Det finns inte en krona som underlättar lärares arbetsvillkor eller minskar administrationen. Inte heller görs insatser för kompetensutveckling eller för att förbättra löneutvecklingen. Borgerligheten pratar om sådana insatser men avsätter inga pengar för det. På samma sätt är det när det gäller att minska klyftorna i skolan. Det är synd, för det behövs.

Moderaterna säger att de ska satsa på bostäder, kommentar?
– Jag förstår att de säger det, med tanke på den akuta bostadsbristen vi har i staden. Men det är en sak att prata, en annan att leverera. När det gäller bostäder så har man ju inte ens lyckats nå sina gamla mål, då känns det inte så trovärdigt att sätta nya och högre mål. 2010 lovade moderaterna 100 000 nya bostäder, det har man inte lyckats nå, istället höjer man löftet till 140 000 samtidigt som man minskar resurserna för att klara detta, bland annat genom att minska investeringsutrymmet för allmännyttiga bostäder. Det är en ekvation som inte går att räkna hem. Stockholmarna kan inte bo i budgetformuleringar, oavsett hur många ord de består av. Det krävs att vi bygger bostäder.

 


3 Comments

  1. i love making pizzas with Burton – problem is he eats too much of the toppings as we make them and then doesnt eat much pizza once its cooked`! the orange sunset is betuaiful xjenny paulin recently posted..

  2. Good thing India’s working on thorium power, though IIRC not using molten salt reactor technology. With thorium, their power infrastructure could very well leapfrog much of the developed West.This also goes to show that outsourcing to a place with patchy infrastructure is an operational risk that needs to be taken into consideration.

  3. I’m not sure if writing a good quality article in 1 hr is sustainable. If you’re generating only a couple a day, then maybe it’s doable, but not 8 articles in an 8-hr day, or 4 in a 4-hr day. Also $25 per article seems high. As a blogger, I don’t think I could afford to pay more than $5 for 500 word article.

Svara

E-postadressen publiceras inte.