En kö till förskolan gör det enklare för föräldrarna

Nyligen lanserade Socialdemokraterna ett förslag till en gemensam kö för alla förskolor. Det innebär att föräldrar ställer sina barn i en kö till förskoleverksamheten, till skillnad från idag där föräldrar oftast tingas stå i flera köer parallellt. Det är ett välkommet steg, och något vi har drivit i Stockholm.

Förslaget kommer att förenkla för Stockholms föräldrar. Det ger en väg in för föräldrar, inte som idag där man tvingas stå i flera olika köer samtidigt. I dag finns det 359 separata köer vid sidan om den kommunala kön, många upplever detta som ogenomträngligt. Istället för att själv behöva söka information om olika alternativ så får man en samlad information om alla förskolor från kommunen. En gemensam kö underlättar också för vår planering av förskoleplatser. Idag har vi ingen riktig överblick hur många platser som finns tillgängliga och hur behovet ser ut.

Det finns också en annan viktig sak med detta, och det handlar om stockholmarnas rätt till insyn. De fristående förskolorna har fört med sig mycket positivt i form av ökad valfrihet, men bristen på insyn i köerna till många fristående förskolor är problematisk. Det finns många som känner oro för att antagningarna påverkas av föräldrarnas kontaktnät eller förmåga att prata sig före i kön. Föräldrar ska ha rätt att välja förskolor, förskolorna ska inte ha rätt att välja barn


Svara

E-postadressen publiceras inte.