En stad som håller samman

Måndag och tisdag 8-9 december sammanträder kommunfullmäktige i Stockholms stad för att debattera och besluta om budget för Stockholm 2015. Jag är stolt att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ presentera en budget med konkreta satsningar för en bättre skola, fler jobb och ökad bostadsbyggande. En budget för en stad som håller samman. Nedan kan du läsa mitt inledningsanförande i gruppledardebatten som inledde budgetdebatten och här genom länken hittar du alla hålltider och möjligheten att följa debatten om stadens budget.

Observera att det talade ordet gäller.

Ordförande, fullmäktige!

De beslut vi fattar i denna sal gör skillnad. Inte minst gäller det när vi beslutar om en ny budget.

Detta skulle ha gällt även i riksdagen om vi där inte hade haft ett främlingsfientligt parti som försöker diktera villkoren.

Här i stadshuset har vi en stabil majoritet.
Det kommer Stockholmarna att märka.
Det kommer att bli en ny inriktning på politiken.

Vårt mål är en stad som håller samman.

Medlet är en samarbetspolitik med jobb, utbildning och bostäder i fokus.

* * *

Få saker är så avgörande som skolan.

Stockholm ska erbjuda en bra skola, för alla barn.

Skolresultaten måste förbättras.
Skillnaderna mellan skolorna måste minska.
Utvecklingen där allt färre elever når gymnasiebehörighet måste brytas.

Därför föreslår vi en riktad satsning på mindre klasser i grundskolans lägre årskurser.
Därför föreslår vi höjda lärarlöner så att skolorna kan rekrytera.
Därför föreslår vi ökade resurser till skolan så att alla elever kan få stöd att nå kunskapskraven.

* * *

Vi vill slå en kvalitetsbro genom hela utbildningskedjan, från förskola och fritids till Komvux och forskning.

Vägarna till utbildning måste stå öppna hela livet, också för vuxna.

Stockholms företag har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning.
Det håller inte.

Det gör att arbetslösheten biter sig fast.
Det hindrar stockholmarnas chanser till utveckling och karriär.
Det hindrar våra företag att expandera och hämmar hela stadens tillväxt.

Därför ska vi öppna upp Komvux och Yrkesvux för fler studenter.
Därför ska vi sträcka ut stadens insatser för unga upp till 29 år.
Därför ska jag att söka nära dialog med näringslivet och med viktiga tillväxtbranscher för vår stad.

Vi måste alla, med gemensamma krafter aktivt bidra till fortsatt jobbtillväxt. Det är ett delat ansvar.

*

Stockholm har en i grunden god ekonomi och sunda finanser.
Jag kommer i varje läge att försvara den styrkan.

Men jag vet också, att ska den styrkan bestå långsiktigt så måste politiken riva hindren för stadens och stockholmarnas utveckling.

* * *

Därför måste bostadsbristen äntligen byggas bort!

Vi har varit överens om den saken länge i detta fullmäktige.

Jag tänker se till att vi går från ord till handling.

*

Bostadsbristen utgör idag vårt enskilt största hot mot jobb och tillväxt.

Den ackumulerade bostadsbristen har tillåtits växa till 100 000 bostäder.

En genomsnittlig väntetid på 8 år är alldeles för lång!

Det säger sig självt att det hindrar företag att rekrytera, studenter att plugga och ungdomar att starta sina självständiga liv.

Och det säger sig självt att en sådan politik har hindrat människor från att bosätta sig i vår stad.

* * *

Med den budget vi nu ska debattera inleder vi vår Öka-Takten-Satsning.
*

Tiden mellan planering och byggande ska kortas.
De närmaste fem åren ska 40 000 bostäder byggas.
De bostadsbolag som stockholmarna förfogar över ska bygga nytt.
Viljan hos privata bostadsföretag att bygga mer ska bejakas.
Den mark som finns tillgänglig ska bebyggas.
Renoveringsbehoven ska mötas.
Hyresrätter ska prioriteras.

Stockholmarna ska kunna bo – och ha råd att bo!

* * *

Ordförande, fullmäktige!

Väljarna valde förändring, och förändring ska dom få.

Vi tänker leverera – bostäder, utbildning och jobb.
För folkets, för företagens och för framtidens skull.

Vi ska bygga en hållbar stad. En stad i sammanhållning och solidaritet.

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2015.

 


Svara

E-postadressen publiceras inte.