Förskolan – starten på det livslånga lärandet

Förskolan berör. Titt som tätt rapporteras det om Stockholms förskolor i media. Det handlar om barngruppernas storlek, om arbetsvillkoren för personalen och hur vårt kösystem fungerar. Det är bra. Förskolan behöver diskuteras, och jag är övertygad om att det kommer bli en av de viktiga frågorna i valet.

Förskolan ger barnen starten på det livslånga lärandet, och den gör det med omsorg och lärande på lekens grund. Vi ska vara stolta över den svenska förskolan, det är inte konstigt att många andra länder tittar på vårt exempel.  Vi vill utveckla förskolan så att barn och föräldrar kan få en pedagogisk och trygg verksamhet. En likvärdig förskola lägger dessutom grunden för en likvärdig skola med höga ambitioner.

Tyvärr är vi idag allt längre ifrån likvärdiga förutsättningar eftersom kunskapssegregationen tilltar i Stockholm. Därför vill vi investera i förskolan så att verksamheten får rimliga förutsättningar att klara de högt ställda målen. Det räcker inte bara med att prata om förskolan, man måste också satsa på den.

Tyvärr går Stockholms förskolors utveckling delvis i en negativ riktning. För att ge några exempel:

  • Andelen högskoleutbildade förskollärare sjunker kraftigt – vilket försämrar förutsättningarna för den pedagogiska verksamheten
  • Personaltätheten har försämrats
  • Utemiljöerna är alltför eftersatta
  • Segregationen tilltar mellan olika stadsdelar och olika förskoleverksamheter

Vi måste öka satsningen på utbildning av barnskötare och förskollärare. Det är ett tecken på stadens, och statens, oförmåga när andelen förskollärare sjunker så snabbt som under de senaste åren utan att tydliga insatser görs.

Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas. Inga barn ska utestängas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon. Vi socialdemokrater har därför tidigare infört maxtaxan och sett till att alla barn getts rätt att gå i förskolan. Vi vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till förskola på heltid och vi vill sänka åldern för allmän förskola från dagens 3 år till 2 år. Det innebär att det blir billigare och öppnar upp för de barn som inte har möjlighet att gå i förskolan. Som mycket annat så påverkas förskolan av politiska beslut. Och här finns det en tydlig skiljelinje inför valet nästa år.

 


Svara

E-postadressen publiceras inte.