Framtidskontrakt för Stockholmsregionen

Som du kanske sett så har Socialdemokraterna i Stockholmsregionen lanserat vårt nya Framtidskontrakt. Det är ett tydligt besked om hur vi ser på Stockholms utveckling framöver. Hela Stockholmsregionen består av drygt två miljoner människor, som tillsammans skapar ett av världens mest moderna och världsledande storstadsområden.

Samtidigt är många stockholmare oroliga för hur samhället utvecklas. Frågor som tidigare hade självklara svar ligger obesvarade. Kommer vården att kunna ta hand om mig och min familj om jag blir sjuk? Får mina barn det stöd de behöver i skolan? Kommer våra unga att få jobb och bostäder så att de kan börja sina vuxna liv?

Moderaterna gick till val på att lova lägre arbetslöshet, bättre sjukvård och högre resultat i skolan. Den ambitionen var inte fel, men de politiska val de har gjort har fört Stockholmsregionen i motsatt riktning.

Antalet långtidsarbetslösa ökar och utanförskapet permanentas för allt fler. Skolresultaten faller och Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen som mäts i PISA och har sämst kunskapsutveckling i hela OECD. Såväl vårdpersonal som sjukhusledningar flaggar för att situationen inom vården och omsorgen är ohållbar. I morse kunde vi höra i ABC att också äldre stockholmare oroas för kvalitetsbrister i vården av våra äldre. Detta sker samtidigt som välfärdsverksamheter har reats ut i ideologiskt drivna utförsäljningar och avknoppningar – för att sedan kunna säljas vidare med miljonvinster. Varannan person under 27 år i vår region saknar eget boende. Företag som vill anställa larmar om att bostadsbristen är ett hinder för rekrytering – det finns helt enkelt ingenstans att bosätta sig här.

Vi behöver en ny politik för Stockholm. Vi vill vara tydliga med vad valet 2014 handlar om och vad en röst på Socialdemokraterna innebär för prioriteringar jämfört med ett fortsatt moderatstyre. Ingen väljare i Stockholmsregionen ska behöva tvivla på att socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: jobben först, sedan skolan och vården. Därför ger vi Stockholmsregionens invånare fyra tydliga löften i vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen:

  1. Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag – Kan man jobba ska man inte få försörjningsstöd utan ett arbete som förstärker kvaliteten i vård, skola och omsorg eller utbildning som leder till jobb. Så ger vi många fler ett insteg in i arbetslivet och så finner vi den extra tid som behövs i exempelvis äldreomsorgen. Stockholmsregionens tilltagande brist på utbildad arbetskraft ska mötas genom fler utbildningsplatser.
  2. Mindre klasser ska gå före fler skattesänkningar – Minst 3 000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018. Andelen som inte är behöriga till gymnasiet ska halveras. Vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten för att ge lärarna tid att se varje barns behov och utveckla varje barns förmågor.
  3. Ordning och reda i vård och omsorg ska gå före nya privatiseringar – Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre på prislistor. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och de andra kollegorna i vården måste få ro att fokusera på patienterna, inte på administration och prislistor. Privatiseringarna har kommit till vägs ände. Bolag med kortsiktiga vinstintressen ska inte äga verksamheter inom vård eller skola.
  4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter – Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Vi ska tydligt minska bostadsköerna för alla och särskilt ska ungdomars och studenters möjlighet att ta sig ut i vuxenlivet förbättras. Idag tar det mer än sju år i kö för att få en hyresrätt i Stockholm. När Moderaterna avvecklat 35 000 allmännyttiga hyresrätter i Stockholms stad och byggt 168 studentbostäder vill vi tvärtom öka produktionen av nya hyresrätter. Ingen blivande student ska välja bort Stockholm på grund av brist på en anständig bostad.

Dessa fyra punkter tycker vi är en bättre väg än att fortsätta med skattesänkningar och privatiseringar. Men valet är upp till dig. Den 14 september avgör du Sveriges och Stockholmsregionens väg in i framtiden.


Svara

E-postadressen publiceras inte.