M:s skyltfönster har krackelerat

I dag skriver jag och Magdalena Andersson på Expressen debatt om  Socialdemokratiska satsningar på Sveriges tillväxtmotor – Stockholm. Efter sju år av moderat experimentpolitik behövs kraftfulla satsningar på jobb och utbildning.

Såhär skriver vi: Stockholmsregionen är en av västvärldens snabbast växande regioner och Sveriges tillväxtmotor. Det är dock en position som måste förvaltas genom strategiska investeringar. I den kommunala budget vi presenterar senare i oktober investerar vi Socialdemokrater sammantaget två miljarder mer i Stockholm än vad Moderaterna gör – i ökade ambitioner för skolan, fler jobb och fler bostäder.

Stockholms stad kallas ibland för Moderaternas skyltfönster. I Stockholm har man gått hårdast fram i genomförandet av det moderata programmet. Nu har den moderatledda alliansen styrt både i riket och i Stockholms stad i sju år, och utvecklingen går åt fel håll.

Arbetslösheten ökar trots att vi har tillväxt i ekonomin. Extra allvarligt är det i gruppen unga som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Samtidigt sjunker resultaten i skolan, och lärarna vittnar om en allt svårare arbetssituation. Resurserna är för små och de administrativa arbetsuppgifterna slukar tid från undervisningen. Regeringen har minskat antalet högskoleplatser i Stockholm trots att fler söker sig hit för studier. Parallellt ser vi experiment där några enskilda individer genom avknoppningar tjänat mångmiljonbelopp på skattebetalarnas bekostnad. Det är dags för förändring. Det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. Vi vill: Investera motsvarande 400 miljoner kronor i att minska arbetslösheten. Det motsvarar stadens andel arbetslösa av några av våra nationella jobbsatsningar som uppgår till åtta miljarder. Med fler möjligheter till utbildning, stöd till anställningar genom Yrkesintroduktionsavtal och ett brett engagemang från alla offentliga arbetsgivare är det fullt möjligt att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

  • Ge bättre förutsättningar för Stockholms företagare genom att slopa den andra sjuklöneveckan och stödja exportsatsningar. För hela landet innebär det en kostnad för staten på två miljarder kronor.
  • Anslå 3,7 miljarder kronor mer än regeringen till skolan, varav drygt 300 miljoner tillfaller Stockholm. Det ska leda till mindre skolklasser i de tidiga årskurserna så att ingen elev ska lämna trean utan tillräckliga kunskaper. Vi satsar också på att utveckla läraryrkets status och kvaliteten i undervisningen.
  • Satsa motsvarande 200 miljoner på Stockholm som universitetsstad genom stöd till byggande av studentbostäder och fler studieplatser. För hela landet är satsningen 1,4 miljarder kronor.

Därutöver anslår vi närmare en halv miljard, av två miljarder kronor i till- skott för hela riket, till vården i Stockholmsregionen. Det ska bidra till att lösa den vårdkris som finns i sjukhus, vårdcentraler och i ambulanssjukvården.

När Socialdemokraterna presenterar budgetförslaget för Stockholm visar vi hur vi ytterligare förstärker dessa insatser. Mot detta står en moderatregering som visar ett stort ointresse för jobb och kunskap i Stockholm. I stället gömmer man sig bakom en förändring i skatteutjämningen som kortsiktigt skulle gynna Stockholm på andra kommuners bekostnad. En sådan förändring är inte långsiktigt hållbar och ger Stockholm mindre än hälften av vad vi föreslår i ökade statsanslag för jobb och kunskap i Stockholm. Alliansen skär också ner på underhållet i väg och järnväg, medan vi vill öka anslagen. Regeringen vill fortsätta minska antalet högskoleplatser trots att fler unga än någonsin vill studera och trots att vi tappar i jämförelse med våra konkurrentländer. Stockholm tävlar i dag på en internationell arena med dynamiska storstadsregioner som Berlin, Hongkong och New York. Ska Stockholm och Sverige hävda sig i den konkurrensen och attrahera företag och kapital krävs det en aktiv politik. Vi vet att ett väl utvecklat välfärdssamhälle tillsammans med fokus på kunskap och en högutbildad arbetskraft står sig starkt i denna konkurrens. Det vi nu ser av sjunkande skolresultat och större svårigheter för många att ta sig in på arbetsmarknaden går i rakt motsatt riktning.

Det duger inte. Sverige och Stockholm behöver en ny, framtidsinriktad politik. En politik som sätter jobb och kunskap framför att låna till ytterligare skattesänkningar.


Svara

E-postadressen publiceras inte.