Nystart för Stockholm

Idag presenterar jag det socialdemokratiska budgetalternativet för Stockholm. Nästa års val kommer innebära ett tydligt vägval mellan två alternativ – som i grunden handlar om hur vi vill se staden utvecklas. Mer av samma eller en nystart för Stockholm.

Stockholm har i grunden bra förutsättningar. Vår stad är en av de allra snabbast växande storstäderna i Europa. Hit söker sig internationella företag för att stockholmarna har en hög kompetens och för att samhället är attraktivt. Här startas varje år tusentals nya och innovativa företag. Och hit kommer studenter från hela landet och hela världen.

Vi vill att Stockholm ska fortsätta att växa och utvecklas. Jag är rätt säker på att det också var ambitionen hos Moderaterna och de andra partier som styrt Stockholm de senaste åtta åren. Men, tyvärr så är det inte i den riktningen Stockholm går idag.

På allt fler områden ser vi hur det har vänt nedåt, hur det skapas hinder som hämmar tillväxten och som på sikt hotar att helt bromsa upp utvecklingen i vår stad. Det oroar mig. Stockholm har så många fördelar. Vi har en attraktiv stad och här finns en stor kreativitet bland medborgarna. Därför fungerar det fortfarande hyggligt, problemen går ännu att hantera. Men i längden duger det inte.

Skolan är det som oroar mig mest. Vi har fortfarande många bra skolor i Stockholm som levererar goda kunskapsresultat. Men allt fler gör det inte. Skolan är ett område där staden lappar och lagar för att hjälpligt klara situationen. Än så länge har det fungerat något sånär, men jag träffar allt fler oroliga föräldrar, lärare och rektorer som slår larm. Resultaten sjunker, allt fler lärare funderar på att sluta och i de skolor som har det svårast lämnar allt fler elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det här är tydliga signaler om att det krävs åtgärder nu. För fortsätter den här utvecklingen: var är vi då om fem, tio år?

Arbetslösheten måste minska. Framförallt bland de unga stockholmarna. Är man ung så är det förvisso lättare att få jobb i Stockholm än på landsbygden. Men här finns ett stort och farligt glapp. För samtidigt som arbetslösheten biter sig fast, så har företagen svårt att anställa. Det beror främst på att de inte hittar rätt kompetens, att matchningen inte fungerar.

Jag behöver knappast påpeka att det behövs byggas mer i Stockholm. Vi behöver en fungerande stad, och ska en stad utvecklas så måste bostadsmarknaden fungera. Det räcker inte att år efter år säga att man ska bygga. Att lova 6 000 studentbostäder och sedan bara bygga några hundra är ingen ansvarsfull politik.

Tre tydliga utmaningar som kräver en nystart. Vi kommer att:

  • Vända den negativa trenden i skolan. En likvärdig skola som ger alla elever samma möjligheter är målet. Vi satsar 400 miljoner mer än alliansen för att nå det. Vi ökar anslaget till skolan, erbjuder sommarskola för alla elever och ger ett läxläsningslöfte så att alla får det stöd de behöver. Vi kommer satsa på lärarna genom att anställa lärarassistenter för att minska administrationen och gefler lärare möjligheten att utbilda sig och ta sin lärarexamen med lön under utbildningen.
  • Ge ett jobblöfte till Stockholms unga som innebär att alla ungdomar ska känna sig behövda. Alla unga som kan ska utbilda sig, praktisera eller arbeta. Vi satsar över 100 miljoner på ungdomsanställningar, praktik- och traineeplatser, en utveckling av Jobbtorgen och vi inför Prova-på-studier för att de som idag får försörjningsstöd ska kunna komma in i utbildningssystemet.
  • Bygga på riktigt, inte bara på pappret som idag. Vårt viktigaste verktyg är allmännyttan. Därför kommer vi fördubbla målet för allmännyttans produktion av lägenheter. Det handlar inte om att presentera markanvisningar som moderaterna gör, det handlar om att sätta spaden i marken och öka antalet färdiga lägenheter. Att infria löften.

Vi behöver allas drivkraft, vilja och kreativitet. Människors förhoppningar, ambitioner och längtan ska kunna möjliggöras i Stockholm. Då ska inte dörren vara stängd, det ska inte vara omöjligt att hitta en bostad, ett jobb eller ta sig in på högre utbildning. Människor ska kunna välja Stockholm i trygg förvissning om att barnen får en bra skola och att äldre får en värdig äldreomsorg. Det är min vision, så ser mitt framtida Stockholm ut.

Karin Wanngård, Finansborgarrådskandidat oppositionsborgarråd (s), Stockholm

Läs mer om vår budget på socialdemokraterna.se

Några nyheter från budgeten:

Idrottssatsning i ABC

Kultur i DN

Kulturdebatt i Svd

 

 


Svara

E-postadressen publiceras inte.