Småföretagen viktiga för Stockholm

Häromdagen var jag på Södersossars småföretagarmöte vid Medborgarplatsen. Mötet ägde rum på kontorskafét Coffice där många småföretagare varje dag driver sina företag. Coffice är själva ett riktigt bra exempel på ett litet innovativt företag som har som affärsidé att stimulera och möjliggöra småföretagande och nätverkande.

En av stadens största styrkor är den kreativa och innovativa kraft som finns här. I Stockholm är det möjligt att starta ett företag. Att utveckla den idé man brinner för. Och att hitta den mängd kunder som gör att företaget kan gå runt och växa.

Det är också i små och medelstora företag de flesta jobben skapas. I Stockholms län jobbar över 300 000 anställda i företag som har färre än 49 anställda. De senaste åren har också antalet nystartade företag ökat vilket är mycket positivt. Däremot ser vi en oroande utveckling av att fler företag går i konkurs.

Stockholms näringsliv är speciellt jämfört med andra delar av Sverige. I Stockholm är företag inom bland annat IT och kommunikation, hotell och restaurang, kreativa näringar och andra tjänster och service mer vanligt än i andra delar av landet.

Företagande uppstår i miljöer där det finns tillgång till rätt personal, kunder, lokaler och en attraktiv kringmiljö. Vi politiker kan inte starta företag. Men vi kan skapa förutsättningarna för företagande. Eller snarare, vi kan minska de hinder som finns för att idéer ska kunna bli verklighet.

I dag ser jag ett antal hinder för företagande i Stockholm där vi politiker kan bidra.

o Bristen på bostäder. Om företag hittar rätt personer, men de i sin tur inte hittar nånstans att bo så blir det kanske ingen anställning. Vi behöver nya bostäder.

o Utbyggd tunnelbana. En förutsättning för näringsliv och arbete är en fungerande och hållbar infrastruktur. T-banan är ryggraden i Stockholm. Jag vill att den byggs ut. Bland annat genom utbyggnad på Södermalm och till Hammarby sjöstad.

o Kompetensförsörjning och bristyrkesutbildningar. I dag går många arbetslösa trots att arbetsgivare skriker efter arbetskraft. Vi måste utöka yrkeskomvux inom bristyrken för att möta företagens efterfrågan på arbetskraft och ge möjligheter för arbetslösa stockholmare att få en egen försörjning.

o Minskad byråkrati, ’En dörr in’. Stockholm kommer först på plats 41 i Svenskt Näringslivs ranking. En stor del av tappet härleds till kommunala regelverk och byråkrati. Vi vill därför utveckla ett system med ’En dörr in’ för företags kontakter med Stockholms stad i syfte förenkla kontakter med staden.

På det nationella planet behövs det också en bättre politik. Där föreslår vi bland annat följande:

o För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten tar över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.
o Nyföretagargarantier där staten garanterar en andel av lånet. Idag har många entreprenörer med en hållbar affärsidé svårt att bli beviljade lån om de saknar tillräckliga säkerheter.

Det här är några konkreta steg mot ett bättre företagsklimat. Kreativiteten och viljan finns redan. Då ska inte politiken stå i vägen.


Svara

E-postadressen publiceras inte.