Tunnelbanan – ryggraden i Stockholms kollektivtrafik

I måndags deltog jag i Hyresgästföreningens seminarium Prat om bostad. Seminariet handlade om två ödesfrågor för Stockholms framtid: tunnelbanans utbyggnad och byggandet av bostäder. Det är två politiska frågor som är nära sammanlänkade och helt beroende av varandra. Tänkte lite kort dela med mig av min syn på hur frågorna hör ihop och hur Stockholm ska utvecklas.

Stockholm växer så att det knakar. Folk flyttar hit för jobb, utbildning eller för att starta företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta växa och ha tillväxt krävs det nya bostäder. Men nya bostäder kan inte byggas utan att samhället investerar i närområdet. Människor måste kunna ta sig till och från sina arbetsplatser, fritidsaktiviteter och familj.

Stockholm har historiskt sett växt mycket utåt. Om Stockholm ska fortsätta växa måste vi bli bättre på att utnyttja den mark som finns och där det går att skapa effektiva kollektivtrafiklösningar. I framtidens Stockholm ska det vara möjligt att välja bort bilen. Därför måste Stockholm växa inåt – vi måste förtäta staden och bygga ut tunnelbanan.

Prat om bostadSom politiker har vi en viktig uppgift i att skapa en hållbar stad där kollektivtrafiken är den dominerade trafikformen. Tunnelbanan är ryggraden i Stockholms kollektivtrafik.

Politiken i Stockholm har misslyckats under flera år. Vi har under en längre tid byggt allt för lite och tunnelbanan har inte byggts ut på över tjugo år. Tjugo år! Detta samtidigt som befolkningen i Stockholms stad de senaste tio åren vuxit med drygt 100 000 invånare. Hade det inte varit för modiga politiska beslut för mer än sextio år sedan när man beslutade om tunnelbanan så hade Stockholm aldrig klarat av den befolkningsmängd vi nu har. Sedan moderaterna tog makten i Stockholm har antalet bostäder som unga kan efterfråga minskat i Stockholms stad och tunnelbanan glömts bort. Det är sju förlorade år för Stockholm.


Svara

E-postadressen publiceras inte.