Vägval skolan

Om knappt ett år är det val i Stockholm. Nu har partierna i fullmäktige presenterat sina budgetar. Innehållet i dessa stakar ut de val som Stockholmarna har att ta ställning till nästa år. En sak som sticker ut när jag jämför alternativen, är hur vägvalet ser ut när det gäller Stockholms skolor. Vi har fortfarande många bra skolor i Stockholm som levererar goda kunskapsresultat. Men allt fler gör det inte. Skolan är ett område där staden lappar och lagar för att hjälpligt klara situationen. Men jag träffar allt fler oroliga föräldrar, och allt fler lärare och rektorer som vill slå larm. Vi närmar oss en akut situation.

Och det förvånar mig mycket att stadens borgerliga ledning i det här läget lägger fram den budget de gör – där skolan snarare hamnar i skymundan. Vi måste göra något innan det är för sent. Då tycker jag att det är mitt ansvar som politiker att säga att det duger inte längre att bara lappa och laga. Politik handlar om att agera i tid, det är så man tar ansvar långsiktigt.

Resultaten sjunker. Alltfler lärare funderar på att sluta och i de skolor som har det svårast så lämnar allt fler elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Jag är rätt säker på att Sten Nordin och de andra som styrt i Stockholm i snart åtta år hade höga ambitioner för skolan när de kom till makten. Men efter åtta år ser vi alla: deras politik fungerar inte.

Vi genomförde för ett tag sedan den största enkät som gjorts bland lärare i Stockholm. Det gjorde vi för att få höra vad de som vet mest om skolan – lärarna – tycker. Vi frågade om skolans kvalitet och om på vilket sätt skolan kan bli bättre. Mer än 1 600 lärare svarade. Svaren i sig är oroväckande:

  • 81 procent av lärarna i enkäten uppger att de någon eller flera gånger funderat på att sluta som lärare i Stockholms stad.
  • 99 procent av lärarna i enkäten uppger att insatser för minskad administration skulle bidra positivt till resultaten.
  • 91 procent av lärarna i enkäten anser att insatser för att skapa mindre klasser skulle bidra till bättre resultat.
  • 74 procent av lärarna i enkäten anser att den egna verksamheten fått mindre ekonomiska resurser de senaste fem åren.
  • 88 procent av lärarna i enkäten anser att läraryrkets status försämrats under senare år.

Att situationen är illa stöds också av Stockholm stads egen enkät bland lärarna, som visade att majoriteten av lärarna hoppar över raster för att hinna med sitt arbete, att många inte hinner äta lunch och sover dåligt på nätterna. Lärarna i Stockholms skolor har helt enkelt inte de förutsättningar som krävs för att utföra sitt yrke.

Vi Socialdemokrater måste visa att vi åter kan göra det vi gjorde mellan 2002 och 2006 när kunskapsresultaten höjdes i Stockholms skolor. Samtidigt måste vi vara på det klara med att situationen idag – med sjunkande generella resultat, ökande klyftor och sämre baskunskaper – är allvarligare än 2002. Det gör att även vi måste utveckla vår politik och intensifiera arbetet för att fler ska kunskapsmålen.

Vi vill satsa på ökad lärartäthet och ge mer frihet för rektorer att sätta löner för att attrahera de bästa lärarna, vilket är jätteviktigt för skolor med större behov. Vi vill investera i mindre klasser i lågstadiet, så att lärarna får tid att ge varje elev rätt stöd. Vi vill erbjuda sommarskola och extraundervisning för dem som behöver redan från första klass. Vi vet att det är nödvändiga förslag och vi har även fått stöd för dessa förslag när vi har frågat lärarna själva.

Skolan är den politiska fråga som oroar mig allra mest. Och här finns det tydligaste valet du som väljare kan göra nästa år.


Svara

E-postadressen publiceras inte.