”Vi kommer aldrig tolerera politiskt våld och trakasserier”

Stockholm är och ska fortsatt vara en öppen och tolerant stad där de demokratiska värderingarna genomsyrar våra handlingar och värderingar. Under hösten har det förekommit flera misshandelsfall, trakasserier och skadegörelse med tydliga kopplingar till den nynazistiska Svenska motståndsrörelsen. Dessa övergrepp kommer vi som företrädare för staden resolut och samstämmigt att fördöma.

I Stockholms stad kommer vi aldrig tolerera politiskt våld och trakasserier mot fredliga åsiktsyttringar. Det är dags att ta krafttag mot främlingsfientlighet i Stockholm. Vi förtroendevalda i Stockholms stad kommer aldrig att acceptera att någon människa utsätts för hot och våld på grund av dennes etnicitet, kön eller politisk åskådning. I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förbyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst så har vi som individer ett ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

Sten Nordin (M)
Karin Wanngård (S)
Daniel Helldén (MP)
Lotta Edholm  (FP)
Ann-Margarethe Livh (V)
Per Ankersjö (C)
Ewa Samuelsson (KD)


1 kommentar

  1. Michigan lawyer Richard Thompson, who filed the sut&stquot;Chri.iians, Jews and other non-Muslim minorities are persecuted in every country where Islam dominates."The threat of islam is on full display in every islamic nation.

Svara

E-postadressen publiceras inte.